Көмүртек буласынан кездеме

 • Silver Carbon Fiber Cloth

  Күмүш көмүртек буласынан кездеме

  Алдын-ала кычкылдануу, көмүртектөө жана графиттештирүү аркылуу өндүрүлгөн көмүртек 95% дан жогору күмүш көмүртек була кездемеси, анын тыгыздыгы болоттун 1/4 бөлүгүнө жетпейт, ал эми бекемдиги болсо 20 эсе болот. ошондой эле иштөөгө жөндөмдүүлүккө, текстилдик булалардын ийкемдүүлүгүнө ээ.
 • Carbon Fibre Tap

  Көмүртек буласынан таптоо

  95% дан жогору көмүртектин курамында көмүртек буласы, ал алдын-ала кычкылдануу, карбонизация жана графиттештирүү жолу менен өндүрүлөт, анын тыгыздыгы болоттун 1/4 бөлүгүнө жетпейт, ал эми бекемдиги 20 эсе болсо, көмүртек материалынын мүнөздөмөлөрүнө гана ээ эмес ошондой эле текстиль булаларынын ийкемдүүлүгүнө, ийкемдүүлүгүнө ээ.
 • Coloured Carbon Fibre Cloth

  Түстүү көмүртек буласынан жасалган кездеме

  Көмүртектин курамында 95% дан жогору түстүү көмүртек була кездеме, ал алдын-ала кычкылдануу, көмүртектөө жана графиттештирүү жолу менен өндүрүлөт, анын тыгыздыгы болоттун 1/4 бөлүгүнө жетпейт, ал эми бекемдиги болсо 20 эсе болот. ошондой эле иштөөгө жөндөмдүүлүккө, текстилдик булалардын ийкемдүүлүгүнө ээ.
 • Green Carbon Fiber Fabric

  Жашыл көмүртек буласынан кездеме

  Жашыл көмүртек була кездемеси көмүртектин курамы 95% дан жогору, ал алдын-ала кычкылдануу, карбонизация жана графиттештирүү жолу менен өндүрүлөт, анын тыгыздыгы болоттун 1/4 бөлүгүнө жетпейт, ал эми бекемдиги 20 эсе болсо, көмүртек материалынын мүнөздөмөлөрүнө гана ээ эмес. ошондой эле иштөөгө жөндөмдүүлүккө, текстилдик булалардын ийкемдүүлүгүнө ээ.
 • Satin Weave Carbon Fiber

  Satin токулган көмүртек буласы

  Сатин токулган көмүртек буласы 95% дан жогору, анын курамында көмүртек кычкылдануу, көмүртектөө жана графиттештирүү жолу менен өндүрүлөт, анын тыгыздыгы болоттун 1/4 бөлүгүнө жетпейт, ал эми бекемдиги 20 эсе болот. ошондой эле иштөөгө жөндөмдүүлүккө, текстилдик булалардын ийкемдүүлүгүнө ээ.
 • Honeycomb Carbon Fiber Fabric

  Honeycomb көмүртек буласынан кездеме

  95% дан жогору көмүртектин курамындагы көмүртек була кездемесинин баасы, кычкылданууга чейинки, көмүртектөө жана графиттештирүү жолу менен өндүрүлгөн, анын тыгыздыгы болоттун 1/4 бөлүгүнө жетпейт, ал эми болот 20 эсе болсо, көмүртек гана эмес. материал, ошондой эле текстиль булаларынын ийкемдүүлүгүнө, ийкемдүүлүгүнө ээ.
 • Carbon Fiber Fabric Price

  Көмүртек буласынан кездеме баасы

  Көмүртек буласы кездемесинин баасы көмүртектин курамы 95% дан жогору, ал алдын-ала кычкылдануу, көмүртектөө жана графиттештирүү жолу менен өндүрүлөт, анын тыгыздыгы болоттун 1/4 бөлүгүнө жетпейт, ал эми бекемдиги болсо 20 эсе болот. ошондой эле текстиль булаларынын иштөө жөндөмдүүлүгүнө, ийкемдүүлүгүнө ээ.
 • Carbon Fibre 4k

  Carbon Fiber 4k

  Алдын-ала кычкылдануу, карбонизация жана графиттештирүү жолу менен өндүрүлгөн PAN негизиндеги көмүртек 95% дан жогору көмүртек буласы 4k, анын тыгыздыгы болоттун 1/4 бөлүгүнө жетпейт, ал эми болот болсо 20 эсе болот.Көмүртектин материалынын өзгөчөлүктөрү гана эмес, ошондой эле текстиль булаларынын ийкемдүүлүгүнө, ийкемдүүлүгүнө ээ.
 • 2×2 Carbon Fiber

  2 × 2 көмүртек буласы

  2x2 көмүртек буласы - бул кычкылтектин курамында 95% дан жогору болгон көмүртектин курамындагы камтылгыч, бул алдын-ала кычкылдануу, көмүртектенүү жана графиттештирүү жолу менен өндүрүлгөн, анын тыгыздыгы болоттун 1/4 бөлүгүнө жетпейт, ал эми бекемдиги 20 эсе болот. көмүртек материалы, ошондой эле текстиль булаларынын иштөө жөндөмдүүлүгү, ийкемдүүлүгү бар.